top of page

GRÜNEWALDVILLAN HISTORIA

 

FERDINAND BOBERG

Det var den unge arkitekten Boberg som år 1893 fick uppdraget att rita en representativ sommarvilla på den då 11 000 kvm stora tomten. Beställare var Knut Tillberg, en framgångsrik industriman med kulturella intressen. Resultatet blev en pampig, men för den tiden ändå måttfull, trävilla om 550 kvm. 1911 köptes villan av bokförläggare Hugo Geber. Han lät installera central- värme och göra en tillbyggnad för nytt kök och ett gästrum. Denna ritades av arkitekten Carl Westman. 

ISAAC GRÜNEWALD

År 1936 förvärvade Isaac Grünewaldvillan. Efter smärre moderniseringar flyttade han in tillsammans med Märta Grundell som strax därefter blev hans andra hustru. De kom att bli de första att bo i villan året om. Isaac stod då på höjden av sin karriär, vital och alltid i centrum av kulturell debatt och verksamhet. Hemmet i Saltsjöbaden blev en träffpunkt med Isaac som generös värd. Den stora ateljén tillbyggdes i början av 1940-talet efter ritningar av Märtas bror Olov. 1946 omkom Isaac och Märta i en flygolycka. Efter något tid övertogs villan av Isaacs son Iván, som kom att bo med sin familj i villan till 1972.

GUNNEL & JOHAN ÖHLIN

Inför försäljningen 1972 var villan ett tag rivningshotad, men dessa planer stoppades av Nacka Kommun. I stället avstyckades den obebyggda delen av tomten för exploatering och villan kunde köpas av den nuvarande ägarfamiljen, Gunnel och Johan Öhlin tillsammans med uppfinnaren Mats Sköld. Dessa tre påbörjade en varsam upprustning som alltjämt pågår. Sedan 1989 är familjen Öhlin ensamma ägare till villan och galleriverksamheten. De bor själva i en del av bottenvåningen. 

bottom of page