AKVARELLKURS I GRÜNEWALDVILLAN
8-11 AUGUSTI

image001.jpg
IMG_1812 3 Elever målar inomhus i Grunewaldvillan.JPG
image002.jpg
image004.jpg

Konstnärlig handledare Eva B Söderberg.

Kursen pågår 9:30-15:00 och innehåller teknikövningar, konposition färg- och formanalys. Individuell handledning samt genomgång varje dag. Vi avslutar med en intern vernissage.

Kostnader
Kursavgift 3 200 kr + material.
 
Anmälan

anmälan görs till Eva B Söderberg, evabsoderberg2@gmail.com
eller ring 070-752 12 95.
Anmälan kan också göras på
www.akvarellmalning.se
Anmälningsavgiften 1000 kr inbetalas till bg 5021-9492.
Skriv ditt namn och vilken kurs på inbetalningen.
Samtidigt skickar du ett mail snarast så har du reserverat en plats.

Mer information på
www.akvarellmalning.se

 

För information om evenemang i Grünewald villan ring 070-663 94 96 eller 070-721 21 89